مطالب مرتبط با کلید واژه " بازنشستگان آموزش‌عالی "


پرداخت قسط پایانی پاداش پایان خدمت بازنشستگان
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم خبر داد

پرداخت قسط پایانی پاداش پایان خدمت بازنشستگان

با پیگیری‌های مجدانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت نهایی مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری انجام شد.

ادامه مطلب