معرفی معاونین پیشین

تعداد بازدید:۷۷۸۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عضو هیأت علمی دانشگاه

انتصاب

دولت

تصویر

۱

دکتر محمدتقی نظرپور

دکتری مهندسی معماری

استادیار

شهید بهشتی

۰۲/۱۵/ ۱۳۹۷

تا کنون

دوازدهم

۲

دکترحسین عسکریان ابیانه

دکتری مهندسی برق

استاد

صنعتی امیرکبیر

اردیبهشت ۱۳۹۶

دوازدهم

۳

دکتر محمد حسین امید

دکتری عمران هیدرولیک - یومیست

استاد

دانشگاه تهران

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

یازدهم

۳

دکتر علی اکبر متکان

دکتری سنجش از دور برنامه ریزی های محیطی اقلیم شناسی GIS

دانشیار

شهید بهشتی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

دهم

۴

دکتر یحیی طالبیان

معاون پشتیبانی حقوقی و امور مجلس

دکتری زبانادبیات فارسی

استاد

علامه طباطبائی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

نهم

۵

دکتر محمد حسینی

دکتری فقه و حقوق

استاد

تهران

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

نهم

۶

دکتر احمد خدادادی

دکتری آمار

استاد

شهید بهشتی

از دی ماه ۱۳۸۰-۱۳۸۴

هشتم

 

۷

دکتر فخرالدین دانش آشتیانی

دکتری مهندسی زلزله از دانشگاه امپریال کالج انگلستان

دانشیار

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تا ۱۳۸۰

هفتم

۸

دکتر غلامرضا ظریفیان شفیعی

دکتری تاریخ

استاد

تهران

 

ششم

۹

دکتر ابراهیم ثنائی

دکتری مهندسی ساختمان از دانشگاه پیر وماری کوری پاریس

 

استاد

علم و صنعت

 

 

۱۰

دکتر اسماعیل اوینی

 

 

 

 

 

 

۱۱

دکتر عباس طائب

دکتری

استاد تمام

علم و صنعت

۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱