تماس با ما

تعداد بازدید:۱۴۷۹۱

نشانی:

تهران شهرک قدس میدان صنعت-خیابان خوردین -خیابان هرمزان نبش خیابان پیروزان جنوبی -ساختمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری- طبقه هشتم

 

شماره تماس: ۸۲۲۳۳۳۰۱ و ۸۲۲۳۳۳۰۲

دورنگار: ۸۸۵۷۵۸۰۱