مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

سیامک خادمی
دانشیار

پست الکترونیکی
hademi [at] znu.ac.ir siamakkhademi [at] yahoo.com
 

آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/khademi_siamak
تلفن
(۹۸)۹۳۵۸۰۳۶۷۷۷ +۹۸ (۰) ۲۴ ۳۳۰۵ ۲۵۳۸
آدرس
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، صندوق پستی ۴۵۱۹۵-۳۱۳

 

 

 

Nationality: Iranian

Place of Birth : Shiraz-Iran

Name: Siamak Khademi

Date of Birth: 20/12/1964

Martial Status : Married -2 Children

Gender : Male

Reaserchgate

PUBLICATIONS

 
 

 

پایان نامه دکتری( PhD Thesis ):

 

Title : Hydrogenic Lamb Shift: A Comparison Between the Minimal-Coupling and Multipolar Hamiltonians, Through the Electric Quadrupole Approximations , Shiraz University, 2001

Supervisor : Dr. M. M. Golshan

Subject : Quantum Electrodynamics, Atomic Physics

پایان نامه کارشناسی ارشد( Msc. Thesis ):

Title : Operator Gauge Invariance of Relativistic Quantum Electrodynamics , Shiraz University, 1993

Supervisor : Dr. M. M. Golshan

Subject : Quantum Electrodynamics, Atomic Physics

کارشناسی ( Bsc ):

Applied Physics , Esfahan University, 1989

 

برای مشاهده پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری در IRANDOC اینجا را کلیک کنید

 
 

سوابق تحصیلی

دکترا: دانشگاه شیراز, ایران, فیزیک, ۲۰۰۱

عنوان رساله: Hydrogenic Lamb Shift: A Comparison Between the Minimal-Coupling and Multipolar Hamiltonians, Through the Electric Quadrupole Approximations

زمینه رساله: الکترودینامیک کوانتمی

استاد راهنما: دکتر گلشن


کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز, ایران, فیزیک, ۱۹۹۳

عنوان پایان نامه: Operator Gauge Invariance of Relativistic Quantum Electrodynamics

زمینه پایان نامه: نظریه پیمانه ای

استاد راهنما: دکتر گلشن


کارشناسی: دانشگاه اصفهان, ایران, فیزیک کاربردی, ۱۹۸۹

زمینه پایان نامه: فیزیک اتمی و ملکولی

 

سوابق مدیریتی و اجرایی

- معاون آموزشی دانشکده علوم ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

- عضو حقوقی هیات ممیزه دانشگاه زنجان ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

- عضو کمیته تخصصی گروه علوم هیات ممیزه دانشگاه زنجان ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

- عضو هیات امنای دانشگاه صوفی رازی

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ۱۳۹۳- ۱۳۹۴

- دبیر هیات ممیزه دانشگاه زنجان ۱۳۹۳- ۱۳۹۴

- معاون کمیسیون ملی یونسکو ۱۳۹۴- تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی، شورا یا کمیته‌های تخصصی

عضو انجمن فیزیک ایران

عضو کمیته اجرایی کنفرانس فیزیک ۱۳۸۱

عضو کمیته علمی دهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ۱۳۸۳

مشاور علمی پروژه آموزشی تدوین کتابهای درسی راهنمای معلم علوم افغانستان ۱۳۸۷

عضو شورای برنامه ریزی گروه فیزیک دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی از ۱۳۸۶

عضو شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران از ۱۳۸۸ به مدت دو دوره تا ۱۳۹۲

رئیس اولین کنفراس یادگیری الکترونیکی ایران ۱۳۸۵

دبیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ۱۳۹۰

دبیر علمی سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ۱۳۹۱

عضو شورای اجرایی شاخه اتمی ملکولی انجمن فیزیک ایران ۱۳۹۵