در راستای اجرای تکالیف ارتقای بهره وری دستگاههای اجرایی

نشست‌های تخصصی بهره‌وری آموزش‌عالی برگزار شد

۱۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶ کد : ۶۶۳۵۰ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۱۰۴
نشست‌های تخصصی بهره‌وری آموزش عالی در راستای پیاده‌سازی چرخه بهره‌وری توسط دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری برگزار گردید.
نشست‌های تخصصی بهره‌وری آموزش‌عالی  برگزار شد

در اجرای بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۸۹۱۹/ ت ۵۷۷۴۰ مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ موضوع وظیفه و تکلیف ارتقاء بهره وری در دستگاه‌های اجرایی، پس از بررسی اسناد مرتبط با بهره وری آموزش عالی و برگزاری بیش از ۵۰ مصاحبه و نشست تخصصی، پنل‌های تخصصی با عنوان بهره‌وری طرح و برنامه آموزش، بهره‌وری طرح و برنامه پژوهش و فناوری، بهره‌وری سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش عالی در تاریخ‌های ۰۹/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ ۲۲/۹/۱۴۰۰، ۳۰/۹/۱۴۰۰، ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ توسط دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌های مرتبط، نمایندگان بهره‌وری دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، متخصصین آموزش عالی و همچنین مجریان طرح ارتقاء بهره‌وری آموزش عالی از دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.

شایان ذکر است با توجه به ماهیت متفاوت پارک‌های علم و فناوری، نشست تخصصی جداگانه ای نیز با نمایندگان بهره‌وری پارک‌های علم و فناوری کشور در راستای شناسایی عارضه‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء بهره‌وری در تاریخ ۰۴/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ برگزار گردید.

کلید واژه ها: معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع بهره وری