پایان فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۳۹۷ کارکنان ستاد وزارت عتف

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۷۳۵۰ اخبار برگزیده اخبار ادارات زیرمجموعه
تعداد بازدید:۱۲۱۲
پایان فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۳۹۷ کارکنان ستاد وزارت عتف

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی خبرداد: به استناد ماده ۵۰ و بر اساس پیوست شماره ۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ اعضای حوزه ستاد از طریق سامانه مربوطه انجام و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

گفتنی است این ارزیابی ها بر اساس شرح وظایف همکاران در ستاد جمع‌بندی و ارزیابی شده و پایه این ارزیابی ها بر اساس انجام وظایف تعریف شده است.

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد