به منظور ارتباط موثر مناطق دهگانه با ستاد عتف برگزار شد

چهارمین جلسه دبیران بودجه مناطق دهگانه برگزار شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۵۹۳۹ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۶۴۲
چهارمین جلسه دبیران برنامه و بودجه مناطق روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۹۷‬ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تشکیل شد.
چهارمین جلسه دبیران بودجه مناطق دهگانه برگزار شد

 

در این جلسه آقای دکتر رستگاری مدیر کل دفتر برنامه بودجه و تشکیلات با توجه به موضوعات جلسه قبلی مواردی را به شرح ذیل مطرح نمودند.

۱ برگزاری جلسات ماهانه دبیران مناطق ۲ تعیین اعضای کارگروه‌ها ۳ تدوین زمانبندی مناسب و به موقع اقدامات مربوط به هر کارگروه (با درنظر گرفتن زمان‌بندی مربوط به هر موضوع) ۴ دعوت از کارشناسان خبره دانشگاه‌‌ها به صورت مدعو در کارگروه‌ها در صورت نیاز ۵ برگزاری منظم جلسات کارگروه‌ها (دو بار در ماه) و ارائه به موقع صورتجلسات. پس از بحث و بررسی بیشتر، ترکیب اعضای هر یک از کارگروه‌های زیر در این جلسه تعیین و مقرر شد پس از جمع‌بندی نهایی توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و صدور احکام اعضا، جلسات کارگروه‌ها به طور منظور تشکیل شود.

  1. کارگروه بازنگری مدل تعیین و توزیع بودجه و اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
  2. کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
  3. کارگروه پایش و ارزیابی عملکرد تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی
  4. کارگروه برنامه‌ریزی
  5. کارگروه تشکیلات

کلید واژه ها: نشست مناطق ده گانه آموزش عالی دبیران بودجه مناطق