معاون اداری مالی و مدیریت منابع خبرداد:

پیش بینی تعداد بازنشستگان و اعتبارمورد نیاز برای پاداش پایان خدمت سالهای ۹۷ و ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی

۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۳ کد : ۴۴۵۲۴ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۱
بر اساس اطلاعات و آمار اخذ شده از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری پیش بینی اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام شده است.
پیش بینی تعداد بازنشستگان و اعتبارمورد نیاز برای پاداش پایان خدمت سالهای ۹۷ و ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی

دکتر محمدتقی نظرپور در گفتگویی کوتاه خبرداد با توجه به دریافت اطلاعات دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری پیش بینی تعدادبازنشستگان و اعتبار مورد نیاز به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام شده است.

وی در ادامه افزود بر اساس آمار اخذه شده اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان هیأت علمی در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱،۴۱۵ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱،۲۶۵ میلیارد ریال پیش بینی می گردد، همچنین اعتبار مورد نیاز بازنشستگان غیرهیات علمی در سال ۱۳۹۷ با اعتباری بالغ بر ۸۵۲ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۸، به مبلغ ۹۹۵ میلیارد ریال مورد درخواست و ضروری می باشد.

گفتنی است تعداد کل بازنشستگان سال های مورد اشاره به ۲۳۴۲ نفر می رسد که در مجموع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را با درخواست اعتباری به مبلغ ۴،۵۲۸ میلیارد ریال مواجه می سازد

کلید واژه ها: پاداش پایان خدمت پیش بینی اعتبار بودجه 98


( ۳ )