مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات اعلام کرد،

محاسبه قیمت تمام شده برای فعالیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

۰۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۵ کد : ۴۴۱۱۲ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۷۴۹
در راستای اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی و استفاده از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دبیران مناطق و موسسات پژوهشی زیر مجموعه و پارکهای علم و فناوری وابسته،قیمت تمام شده برای فعالیت دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با استفاده از امکانات سامانه Hes طراحی شد.
محاسبه قیمت تمام شده برای فعالیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

دکتر رستگاری مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات اعلام کرد: در راستای اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی و استفاده از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دبیران مناطق و موسسات پژوهشی زیر مجموعه و پارکهای علم و فناوری وابسته، قیمت تمام شده برای فعالیت دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با استفاده از امکانات سامانه Hes طراحی شد.

وی افزود پس از کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، این دستورالعمل از طریق سامانه Hes در اختیار کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری قرار گرفت تا اطلاعات مورد نیاز در سامانه مزبور به صورت یکسان بارگزاری شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

گفتنی است اکنون پس از گذشت سه ماه تلاش همکاران دفتربرنامه بودجه وزارت عتف و کارشناسان دانشگاها و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و پژوهشگاه دانش های بنیادی محاسبه قیمت تمام شده در کلیه دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سامانه hes آموزش عالی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد