معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم:

توسعه آموزش عالی با استفاده بیشترو مناسبت تر از منابع غیردولتی، در کنار بودجه های دولتی، امری گریزناپذیر است

۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۰ کد : ۴۳۱۱۵ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۸۱۹
دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در دومین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی با مقایسه منابع درآمدی برخی دانشگاه های برتر دنیا با دانشگاه‌های سطح یک کشور به ضرورت کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی و افزایش درآمد های جدید و پایدار اشاره کرد.
توسعه آموزش عالی با استفاده بیشترو مناسبت تر از منابع غیردولتی، در کنار بودجه های دولتی، امری گریزناپذیر است

دومین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه با حضور دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از روسای دانشگاه‌ها و مدیران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این همایش معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به منابع درآمدی برخی از دانشگاه‌های برتر دنیا و مقایسه آن با دانشگاه های سطح یک کشور به بررسی سطوح مختلف درآمد عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها پرداختند. بررسی روند توسعه دانشگاه‌های ترازاول جهان نشان می دهد که این جهت گیری در دنیا با عبور از دانشگاه‌های آموزش محور و پژوهش گرا (دانشگاه های نسل اول و دوم) به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم محقق شده است.

وی با اشاره به بستر سازی مناسب برای نقش آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه پایدار گفت: توسعه آموزش عالی با استفاده بیشتر و مناسب‌تر از منابع غیردولتی، در کنار بودجه های دولتی، امری گریزناپذیر است.
دکتر نظرپور با عنوان نمودن بیشترین چالش های موجود درتأمین منابع مالی آموزش عالی به تشکیل کارگروه تنوع بخشی به منابع آموزش عالی و طراحی مدل جامع درآمد زایی اشاره کردند و افزودند در این کارگروه که با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و صاحب نظران دانشگاه تشکیل می شود، به بررسی و شناخت دقیق تر موضوع و ارائه برنامه عملیاتی می پردازد.

 

کلید واژه ها: دکتر محمد تقی نظرپور دومین همایش منابع مالی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی