دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف

نشست مشترک دبیران بودجه مناطق ۱۰گانه آموزش عالی برگزار شد

۲۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۲ کد : ۴۲۹۹۳ اخبار برگزیده اخبار ادارات زیرمجموعه
تعداد بازدید:۶۵۸
نشست مشترک دبیران مناطق ۱۰گانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری روز یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷ برگزار شد.
نشست مشترک دبیران بودجه مناطق ۱۰گانه آموزش عالی برگزار شد

به گزارش دفتر برنامه بودجه و تشکیلات نشست مشترک دبیران مناطق ۱۰ گانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری" با حضور دکتر رستگاری مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات، معاون و کارشناسان بودجه دفتر برنامه بودجه و تشکیلات و دبیران مناطق روز یکشنبه مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۷‬ در سالن شهید مفتح وزارت عتف برگزار شد.

در این نشست اعتبارات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری مورد بحث و تبال نظر قرار گرفت. همچنین گزارش نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری توسط کارشناسان دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و کارشناسان پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه گردید.

براساس گزارش ارائه شده تعداد ۱۹۸ ردیف دانشگاهی، پژوهشی و پارک علم و فناوری نسبت به تکمیل سامانه آموزش عالی و قیمت تمام شده فعالیتها در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژو.هشی و پارکهای علم و فناوری اقدام کرده اند.

کلید واژه ها: نشست مناطق ده گانه آموزش عالی دفتر برنامه بودجه و تشکیلات