در نشستی مشترک مطرح شد،

استفاده از ظرفیت های صندوق رفاه به منظور رفع مسأله نقدینگی تعمیرات اساسی دانشگاهها

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۴۰۱۸۶ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۶۵۷
روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ در نشستی مشترک با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع ، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان امور دانشجویان، مشاور وزیر و ریس محترم صندوق رفاه دانشجویان و معاونین محترم اداری، مالی دانشگاه های سطح یک کشور موضوع استفاده از ظرفیت های صندوق رفاه دانشجویان به منظور برطرف نمودن مشکل نقدینگی تعمیرات اساسی فضاهای دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش¬عالی مورد بررسی قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت های صندوق رفاه به منظور رفع مسأله نقدینگی تعمیرات اساسی  دانشگاهها

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ در نشستی مشترک با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان امور دانشجویان، مشاور وزیر و ریس محترم صندوق رفاه دانشجویان و معاونین محترم اداری، مالی دانشگاه های سطح یک کشور موضوع استفاده از ظرفیت های صندوق رفاه دانشجویان به منظور برطرف نمودن مشکل نقدینگی تعمیرات اساسی فضاهای دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش¬عالی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ضمن طرح مشکل دانشگاه ها در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعمیرات اساسی در فصل تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی و همچنین مشکلات پرداخت اوراق مالی اسلامی به پیمانکاران جزء مقرر شد تا بررسی شود که با استفاده از مساعدت های صندوق رفاه دانشجویان برای کمک به تعمیرات اساسی دانشگاه ها، اوراق مالی اسلامی بخش غیر نقدی مربوط به تعمیرات اساسی به صندوق رفاه دانشجویی تحویل و واگذار شود و در مقابل آن وجه نقد توسط صندوق رفاه دانشجویی در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.

کلید واژه ها: نشست مشترک تامین نقدینگی دانشگاهها صندوق رفاه