در دیدار معاون اداری مالی وزارت علوم با معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور مطرح شد

ضرورت تعیین تکلیف دریافت شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۰۶ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۹۴۵۷ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۶۴۲۰
در نشست مشترک معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری که روز شنبه مورخ ۵ خردادماه در وزارت علوم برگزار شد بر ضرورت اخذ شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تاکید شد.
ضرورت تعیین تکلیف دریافت شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

در این دیدار مشکلات اخذ شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت. این نشست مشترک سازمان اداری استخدامی کشور با وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه منابع انسانی برای بررسی علل تاخیر در اخذ شماره شناسه نیروهای قراردادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور روز شنبه ۵ خرداد ماه در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حضور دکتر محمد تقی نظر پور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، دکتر سیدصدرالدین صدری نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور، دکتر اباصلت خراسانی مدیر کل امور اداری و منابع انسانی، علی جمالی قمی رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان، و تنی چند از همکاران و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.

در این جلسه معاون اداری، مالی وزارت متبوع با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی فاقد شماره شناسه، مشکل عدم توزیع متوازن اینگونه نیروها را در دانشگاه‌های کشور یکی از چالش های اصلی منابع انسانی در آموزش عالی ذکر کرده و بر اتخاذ راهکاری علمی با تکیه بر داده های واقعی برای ممانعت از انباشت یا کاهش نیروها در موسسه های آموزش عالی تاکید کردند.

دکتر صدری نوش آبادی نیز با تاکید بر اینکه حوزه آموزش عالی از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل قابلیت بازتولید سرمایه انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و توجه به مسایل و مشکلات نیروهای انسانی این دستگاه در اولویت قرار دارد؛ اهمیت توجه به آمایش در توزیع نیروی انسانی آموزش عالی را متذکر شدند. وی یادآوری کرد که سازمان استخدامی متعهد به تخصیص سهمیه های اعضای هیات علمی برای دستیابی به شاخص های مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است.

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، با طرح مطالبات دانشگاهها در خصوص اخذ شماره شناسه برای ۱۳۴۱ نفر از نیروهایی که تمام مراحل قانونی را طی کرده اند، نگرانی آنها را در خصوص ابهام در وضعیت پرداخت حقوق این دسته از نیروهای قراردادی مطرح کرد. دکتر خراسانی همچنین آمادگی وزارت علوم را برای تدوین سند برنامه ریزی نیروی انسانی در دو حوزه صف و ستاد از طریق مطالعه تطبیقی وضعیت منابع انسانی در دانشگاههای داخل و خارج اعلام کرد.

علی جمالی قمی نیز با مرور سابقه مجوزهای بکارگیری نیروهای قراردادی و ممنوعیت بکارگیری آنها بعد از تاریخ ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۹۳‬ و موضوع تعیین سقف برای بکارگیری قراردادی ها در سقف %۱۰ پست های مصوب یادآور شد که اگر چه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی‌کنند و الزامی در رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون ندارند اما بهرحال باید با تعریف یک شاخص یا مبنای معین، سقفی را برای مصوبه‌های هیات امناها در بکارگیری نیروی قراردادی تعریف کنند و این مبنا به گونه ای طراحی شود که در چارچوب یک تفکر برنامه ای قابل نظارت و کنترل باشد.

در این جلسه مقرر شد ستاد وزارت علوم آمار دقیق وضعیت نیروهای قراردادی را با توجه به شاخص هایی چون نسبت اعضای هیات علمی به غیر هیات علمی، نسبت اعضای غیر هیات علمی به تعداد دانشجو، نسبت اعضای هیات علمی به تعداد دانشجو را تنظیم تا پس از بررسی نهایی در صورت عدم تخطی از مقررات مورد توافق نسبت به ارائه شماره شناسه برای نیروهای قراردادی واجد شرایط اقدام شود.

کلید واژه ها: دکتر محمدتقی نظرپور نشست مشترک دکتر صدری نوش آبادی شماره شناسه کارکنان قراردادی


( ۲۴ )