شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها

۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۲ کد : ۳۵۸۸۴ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۱۴۲۷
شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونتها و مراکز ستاد و رئیس کارگروه آقای دکتر خادمی، مشاور محترم معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.
شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها

شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ دوشنبه ۹۶/۸/۲۹ با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونتها و مراکز ستاد و رئیس کارگروه آقای دکتر خادمی، مشاور محترم معاون اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد.

در این جلسه ابتدا پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه نظام پیشنهادها بررسی و به کمیته های تخصصی ارجاع شد. سپس با توجه به اینکه مقرر شده بود در هر جلسه قسمتی از دستورالعمل نظام پیشنهادها مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، بررسی مقدمه و بخشی از ماده ۱ دستورالعمل انجام شد.


( ۳ )