برگزاری جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

برگزاری جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

۲۳ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۰ کد : ۳۴۹۲۱ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۱۱۹۱
برگزاری جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی شنبه مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۶‬ در سالن شهید مفتح با شرکت آقای دکتر خادمی مشاور محترم معاون اداری مالی و مدیریت منابع به نمایندگی از آقای دکتر عسکریان (رئیس کمیته)، آقای دکتر معینی (دبیر) و آقایان: دکتر کاظمی، مهندس هاشمی، مهندس مطلق، دکتر نوروزی، دکتر میرابی، مهندس غلامپور، آقای شیدایی، آقای بابایی، مهندس امینی و سرکار خانمها‌: کیایی، میم هاشمی، مرادی و حسین زاده برگزار شد.
این کمیته یکی از کمیته های پنج گانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت می باشد که استقرار دولت الکترونیک در وزارت عتف را دنبال می کند. در این جلسه آقای دکتر معینی به بیان الزامات نقشه راه دولت الکترونیک و گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای این سند پرداختند. جناب آقای مهندس امینی توضیحاتی در خصوص شرکت وزارت عتف در جشنواره جایزه دولت الکترونیک شهید رجایی سال ۹۵ و سال آینده ارائه نمودند. سرکار خانم مرادی، در خصوص برنامه اجرایی حکمرانی داده وزارت عتف و خانم مهندس هاشمی در خصوص درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم به ارائه مطالب پرداختند.
در این جلسه با توجه به الزام سند نقشه راه دولت الکترونیک، بر برقراری ارتباط همه مراکز IX وزارتی تاکید شد و مقرر شد درخواست اطلاعات از دانشگاهها از طریق یک مرجع انجام شود. همه واحدها بصورت مکتوب درخواست اطلاعات خود را به این مرجع که دفتر فناوری اطلاعات وزارت عتف است، ارسال می کنند و در صورت وجود اطلاعات در این دفتر اطلاعات زنده از طریق IX به ایشان داده می شود و در غیر این صورت از کانال این دفتر از منبع اطلاعات از طریق IX درخواست اطلاعات می شود.


( ۱ )