برگزاری سیزدهمین کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۰ کد خبر : ۳۳۸۴۷ اخبار برگزیده اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۸۹
سیزدهمین کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها ساعت ۷ تا ۹ صبح یکشنبه ۹۶/۶/۱۲ با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونت ها و مراکز ستاد و رئیس کارگروه آقای دکتر خادمی ، مشاور محترم معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع برگزار شد . در این جلسه تعداد ۶ پیشنهاد رسیده به دبیرخانه نظام پیشنهادها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ۱ پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در کمیته های تخصصی نسبت به اجرایی نمودن پیشنهادهای پذیرفته شده بررسی و اقدام شود. همچنین ۱ پیشنهاد جهت بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شد.
برگزاری سیزدهمین کارگروه تخصصی نظام پیشنهادها

۲ رای