اردوی آموزشی – فرهنگی ویژه کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

اردوی آموزشی – فرهنگی ویژه کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع برگزار شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۰ کد : ۳۳۲۸۲ اخبار برگزیده اخبار
تعداد بازدید:۱۵۴۴
اردوی آموزشی – فرهنگی ویژه کارکنان  معاونت اداری، مالی و مدیریت  منابع برگزار شد

اردوی آموزشی – فرهنگی یک روزه ویژه کارکنان معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در روز پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

در این نشست که با هدف برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و همچنین ایجاد همدلی و همبستگی سازمانی برگزار شد، مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی و ذیحساب و مدیر کل امور مالی به همراه معاونان و کارکنان حوزه معاونت شرکت نمودند.

این دوره آموزشی با موضوعات مختلفی از جمله:

  1. حکمت کاربردی مشاهیر بزرگ ایران در مسیر شکوفایی زندگی و موفقیت کاری
  2. توسعه ظرفیت یادگیری
  3. همچنین آشنایی با نظام پیشنهادها برگزار شد.

دکتر مستکین، با اشاره به حکمتهای کاربردی از مشاهیر بزرگ ایران، عامل اصلی موفقیت زندگی و کاری را ارتباط با خدا و ناظر دانستن خدا در تمامی مراحل کار و زندگی بیان کرد و رمز موفقیت را همراهی و مانوس بودن با منابع ادبی و فرهنگی ایران اسلامی که سرشار حکمت های الهی است دانست.

ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی، جناب آقای سحابی نیز هدف از این دوره آموزشی را توسعه ظرفیت یادگیری دانستند و اهم عناوین آن را بشرح ذیل اعلام نموند:

  • افراد درست و شایسته مهمترین سرمایه شما هستند (جیمز کالینز)
  • توسعه ظرفیت یادگیری یعنی یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم.
  • آنچه از توسعه سازمان پیش گیری می کند آموخته های اشتباهی است که اعضا سازمان در گذشته در چرخه یادگیری یاد گرفته اند و چهارچوب ذهنی آنها را شکل داده است.
  • آنچه می تواند چهارچوب ذهنی اقراد را تغییر دهد آموزش می باشد.

با این مقدمه ایشان تکنیک های شکستن چهارچوب های ذهنی را باچند مثال تصویری نشان دادند.

و درخصوص تضادها و ناسازگاریهای سازمانی که منشا ناکارآمدی سازمان می گردند توضیحاتی را ارائه نمودند.

همچنین ایشان یادگیری فردی را پایه یادگیری سازمانی اجتماعی دانستن.

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی هدف از این دوره آموزشی – فرهنگی را ایجاد همبستگی سازمانی و هماهنگی بین کارکنان معاونت اداری، مالی دانست و بر برگزاری این گونه نشستها تاکید نمود. مهندس عبدالحسینی ضمن تشکر از کارکنانی که در این برنامه شرکت کرده بودند، هم زبانی و همدلی بین کارکنان را عامل موفقیت سازمانی و پلی برای رسیدن و تحقق اهداف سازمانی دانست.

دکتر سیامک خادمی، مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، در خصوص نظام پیشنهادها و اهمیت و ضرورت این نظام مطالبی را بیان نمود و با ارائه راهکارهای اجرایی و ضوابط پیش بینی شده بر لزوم مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای داخل وزارتخانه تاکید نمود. سپس کارگاهی عملی جهت تمرین ارائه پیشنهادهای کاربردی در چارچوب نظام پیشنهادها توسط ایشان برگزار شد.

در انتهای این برنامه شش نفر از کارکنان برگزیده، توسط آرای حاضرین، مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.


( ۱ )