روز صنعت و معدن

تاریخ برگزاری : ۱۰ تیر ۱۳۹۹ مناسبت‌ها