افتتاح پروژه های عمرانی و آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور وزیر علوم و معاون اداری و مالی- ۹۹/۱۱/۲۶