افتتاح مجازی پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری -۱۱شهریور۱۳۹۹

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸