برگزاری آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه بجنورد زمستان ۱۳۹۶

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۷