جلسه هم اندیشی با دکتر کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ به جهت بررسی بودجه آموزش عالی

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲